საქართველოს ესთეტიკური მედიცინის საზოგადოების წევრობის წლიური საფასური შეადგენს 150 ლარს. საბანკო რეკვიზიტებს იხილავთ სემს წევრობის ფორმის შევსების შემდეგ.

სააპლიკაციო ფორმა
 • სახელი, გვარი*
  0
 • დაბადების თარიღი*
  1
 • დაბადების ადგილი*
  2
 • ელ-ფოსტა*
  3
 • ტელეფონი*
  4
 • სპეციალობა*
  5
 • სამუშაო ადგილი / თანამდებობა*
  6
 • Files*დიპლომის ასლი
   7
  • კოდი
   8
  • 9