საქართველოს ესთეტიკური მედიცინის საზოგადოების წევრობის წლიური საფასური შეადგენს 150 ლარს. საბანკო რეკვიზიტებს იხილავთ სემს წევრობის ფორმის შევსების შემდეგ.

[formcraft id=’3′]