კურსის ჩატარების თარიღი: 17-19 აპრილი, 2015
კურსის ჩატარების ადგილი: გამოქვეყნდება მოგვიანებით
კურსის პროგრამა: იხილეთ PDF ფორმატში
კურსის საფასური: 2600 პ.ე. (2400 პ.ე. AAAM წევრებისთვის)
დამატებითი ინფორმაციისთვის: ტელ.: +995 32 2250565 | Email: info@gsoam.ge

[formcraft id=’5′]